Ico van Foeken

Ico van Foeken

NB! VANWEGE VERHUIZING NAAR EEN ANDERE REGIO PER JULI 2020 IS  DE PRAKTIJK IN HAARLEM GESLOTEN EN WORDT LATER DIT JAAR IN FRIESLAND HEROPEND.

Welkom in mijn praktijk!

Sinds 20 jaar ben ik werkzaam als psychiater-psychotherapeut en psycholoog; eerst een aantal jaren binnen diverse GGZ instellingen en sinds 2007 als zelfstandig gevestigd psychiater. Mijn eigen praktijk combineer ik met freelance werkzaamheden bij zeer uiteenlopende organisaties. Daarnaast verzorg ik periodiek onderwijs en supervisie voor psychiaters in opleiding.

In mijn praktijk houd ik me overwegend bezig met psychotherapeutische behandelingen, inclusief leertherapie voor psychiaters in opleiding. Het accent ligt op een persoonsgerichte aanpak. Dit betekent: klachten, symptomen, patronen en problemen proberen te begrijpen vanuit wie u bent geworden als volwassen persoon, met uw specifieke levensgeschiedenis, omstandigheden en relaties. Een beter begrip en meer structurele oplossing van problemen blijkt vaak zinvoller dan klachtenvermindering alléén. Toch leidt dit niet perse tot langdurige behandeling; bijvoorbeeld het 5-gesprekken model of focaal inzichtgevende therapie kan vlot resultaat bieden. 

Individuele psychoanalytische psychotherapie en existentiële psychotherapie vormen voor mij de kern. Farmacotherapie is ook mogelijk; alleen of in combinatie met psychotherapie. Daarnaast bied ik persoonlijkheidsdiagnostiek met het Ontwikkelings Profiel en 'second opinions'.

De kosten van behandeling worden volgens de DBC-systematiek afgerekend, conform tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Actuele tarieven vindt u hier. Na verwijzing door uw huisarts voor specialistische GGZ bij een psychiater, wordt de door mij geboden zorg vergoed binnen het basispakket van uw ziektekostenverzekering (ZKV). Ik heb contracten met de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis Achmea, CZ, VGZ, Multizorg VRZ, Menzis, DSW en De Friesland. Houdt u daarbij wel rekening met het wettelijk eigen risico. Doordat veel ZKVs werken met budgetten per zorgaanbieder, hangt het soms van uw verzekering af of ik u in behandeling kan nemen. U kunt er voor kiezen zelf te betalen; daarover maken we dan nadere afspraken.
Verschillende zorgverzekeraars eisen dat ik gebruik maak van symptoomvragenlijsten, 'routine outcome monitoring' (ROM) en klanttevredenheidsonderzoek; u vult dan enkele vragenlijsten via email/internet in en relevante uitkomsten bespreken wij.

Gezien de relatief geringe praktijkomvang, het aantal complexe, langerlopende behandelingen en dus beperkte ruimte voor nieuwe aanmeldingen, biedt een wachtlijst mijns inziens voor u weinig houvast. Echter, de NZa stelt vermelding van de wachttijd verplicht en dus treft u hieronder enkele opmerkingen daarover. Ik doe mijn best deze gegevens maandelijks bij te werken.

Tijdens schoolvakanties is de praktijk in principe gesloten. Eventuele waarneming tijdens vakantie wordt hier vermeld:

Vanwege vakantie en verhuizing is de praktijk gesloten. Patiënten die bij mij in zorg zijn kunnen mij tijdens kantooruren mobiel bereiken in geval van spoed. Daarbuiten kunt u terecht bij de huisarts of huisartsenpost. 

07/2020

Ico van Foeken

Contactgegevens

Ico van Foeken, psychiater-psychotherapeut
Praktijk van Foeken
Heussensstraat 50
2023 JS Haarlem
mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
BIG Arts 590433127001
BIG Psychotherapeut 29043317016
  • Praktijktijden: dinsdag, donderdag, vrijdagochtend. Avond-openstelling beperkt; in overleg.
  • Wachttijd:  Zie opmerking bovenaan deze pagina! Tussen aanmelding en oriënterend gesprek c.q. intake bedraagt deze op dit moment meer dan 12 weken. Na intake kan een overeengekomen behandeling in principe direct van start gaan. (Laatste update: Maart 2020)
    Wanneer de wachttijd voor u te lang is, kunt u eventueel contact met mij opnemen, dan denk ik graag met u mee over een alternatief. Of u kunt uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een andere zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
  • Contracten: ja, met alle grote zorgverzekeraars.
  • Praktijk van Foeken heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en wordt vermeld op http://www.kiezenindeggz.nl/
  • Voertaal: Nederlands, Engels, (Duits, Frans, Spaans: in enige mate).
  • Lidmaatschap: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP), Federatie voor Medisch Specialisten Nederland (FMSN), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) Vereniging Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland (VZGPK).

Contactformulier

Routekaart