Vragenlijsten (ROM)

Vragenlijsten (ROM)

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle ZGP's verplicht periodiek gebruik te maken van vragenlijsten. Deze vragenlijsten dragen bij aan de diagnostiek, maar beogen tevens het verloop van de behandeling en uw ervaringen daarmee in kaart te brengen. Dit wordt Routine Outcome Monitoring (ROM) genoemd. In de praktijk betekent dit dat u in elk geval aan het begin van de behandeling en aan het eind van elke (vervolg-)dbc verzocht wordt een of meer vragenlijsten in te vullen, maar frequentere afname is bij sommige vormen van behandeling ook mogelijk. De psychiater zal de uitslag met u bespreken. De gegevens worden tevens op landelijke schaal anoniem verwerkt voor beleidsdoeleinden.