Anne Marie van Bentum

Anne Marie van Bentum

Mijn naam is Anne Marie van Bentum, 59 jaar, ik werk sinds 1990 in de psychiatrie en ben sedert 1 augustus 2000 psychiater. Vanaf die tijd tot april 2016 heb ik  bij een grote GGZ instelling gewerkt, daarnaast werk ik vanaf 2005 in mijn vrijgevestigde praktijk. Eerst alleen de maandagen, vanaf april 2016 zijn deze uitgebreid naar de maandag, dinsdag en donderdag. 

Ik ervaar ik het als zeer bevredigend om persoonlijk iemand van begin tot het einde van het proces te begeleiden. Mijn ervaring is dat juist de kleinschaligheid door de bezoekers als prettig ervaren wordt.

Mijn werkwijze is eclectisch, ik gebruik zowel elementen uit de cognitieve gedragstherapie, als de psychodynamische of systeemtheoretische psychotherapie. Waar nodig kunnen we ook psychofarmaca inzetten. De basis is vanuit een goede behandelrelatie samen zoeken naar de onderliggende factoren die de klacht(en) veroorzaken, onderzoeken welke invloed hechtingsstijlen en opvoedingspatronen hebben (gehad)in uw leven , op zoek naar uw veerkracht, de acceptatie vergroten of kijken en oefenen met datgeen wat moet veranderen.

Na 1 of 2 intakegesprekken bepalen we samen het behandeldoel en het plan, dit evalueren we na 10 sessies of eens per half jaar. Hierbij maken we ook gebruik van vragenlijsten(ROM= Routine Outcome Measuring). Belangrijke naasten zijn in de intakefase, maar ook later, een belangrijke partner in de behandeling.

Mensen die door hun klachten te instabiel- of crisisgevoelig zijn en frequent- of buiten kantooruren hulp nodig hebben kunnen zich beter aanmelden bij een instelling die 24/7 bereikbaar is. Ook mensen met ernstige verslavingsproblematiek verwijs ik naar de daarvoor beter geschikte instanties(Bv Brijder Stichting). 


Mijn interesse gebied is breed, zo heb ik veel ervaring in de behandeling van angst- en depressieve stoornissen rondom zwangerschap, geboorte  en de postnatale periode, maar ook in de andere levensfasen.

Ik heb basis cursus EMDR afgerond, een evidence based methode om o.a. eenmalige traumata te behandelen.


Op dit moment neem ik geen nieuwe patienten aan. Als er weer ruimte is voor een intake dan kan over het algemeen kan de behandeling binnen 2 a 3 weken van start gaan.


Ik heb contracten met de meeste zorgverzekeraars, voor 2023 heb ik het grootste budget voor patienten van Achmea.. De behandeling wordt vergoed(behoudens uw eigen risico). De behandelingen worden  gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar conform het tarief(of een percentage hiervan) wat door de NZa(Nederlqandse Zorg authoriteit)is vastgesteld.

 

Voor meer informatie en/of een afspraak: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Anne Marie van Bentum

Contactgegevens

Mw. van Bentum
Oosterduinweg 6
2111 XJ Aerdenhout
mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel.: 0652372142
BIG no:69028059301
AGB zorgverlener: 03069437
AGB praktijk:03072800
 • Praktijk: ma-di-do
 • Wachttijd:  op dit moment is de praktijk vol .
 • Wanneer u de wachttijd te lang vindt of wanneer ik geen plaats heb voor nieuwe aanmeldingen, dan kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (treeknormen)
 • Contracten: koepel Achmea-Menzis-koepel Multizorg-DSW-UVIT(Unive-VGz-IZA-Trias)-Cz/DeltaLoyd/Ohra.
 • Het eigen risico voor 2023 is 385 euro. 
 • Specialisatie: algemene psychiatrie, gezins- en relatietherapie
 • Voertaal: NL/Eng/Du
 • Vereniging: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Federatie voor Medisch Specialisten Nederland (FMSN), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) 
 • Belangstelling: ADHD, Partner Relatie Therapie, algemene psychiatrie
 • Het tarief voor niet verzekerde zorg en/of zelfbetalers is 150,- euro per uur. 

 • No show: indien een afspraak niet tijdig wordt afgezegd(langer dan 24 uur)- of als U zonder bericht niet verschijnt dan breng ik U 50 euro in rekening.

 • Het kwaliteitsstatuut :https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/Instelling/Kwaliteitsstatuut/2289

 • Dossiervoering, privacy.
  Als psychiater heb ik beroepsgeheim. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden vindt alleen plaats met uw goedkeuring. De behandeling wordt vastgelegd in een elektronisch dossier waarin U recht op inzage heeft. Bij het in rekening brengen van de behandeling bij uw zorgverzekeraar wordt de hoofddiagnose vermeldt tenzij U van tevoren kenbaar heeft gemaakt dat U hier bezwaar tegen heeft. Na afloop van de behandeling ontvangt uw huisarts een samenvatting indien U hier toestemming voor geeft.

 • Klachten
  Indien U niet tevreden bent over de behandeling dan kunt U het beste dit zo snel mogelijk met uw behandelaar bespreken.
  Als het niet lukt om tot een bevredigende oplossing te komen dan kunt U contact opnemen met:
  - de klachtenregeling via de NVvP> www.NVvP.net
  -
   de geschillencommissie via www.NVvP.net

 • AVG
  AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aangezien mijn praktijk een eenmansbedrijf is zijn uw medische gegevens niet inzichtelijk voor derden. Het EPD(Electronische Patienten Dossier) is beveiligd. Met de maker van uw EPD is een verwerkersovereenkomst gesloten, om de beveiliging en het up to date houden te garanderen. 

 • Link White paper- https://www.medicore.nl/wp-content/uploads/2017/07/Factsheet-Informatiebeveiliging-Medicore.pdf?utm_medium=email&utm_source=sharpspring&sslid=M7WwNDQ1MzIysjS3BAA&sseid=MzE0M7UwMzc1BQA&jobid=16ccb8b9-cb9b-4fe3-a292-7bf2d5da053b

Contactformulier

Routekaart